PFIZER BH d.o.o.

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 296 201

Fax

+387 33 296 200

Mail

andrea.marjanovic@pfizer.com

Odgovorna osoba

Andrea Knežević

Odgovorna osoba za firmu

Marsela Korkman