Novartis BA d.o.o.

Adresa

Antuna Hangija bb

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 56 32 71

Fax

+387 33 22 69 88

Mail

aida.pavlovic@sandoz.com

Odgovorna osoba

Aida Pavlović, Amila Đulović, Amra Hadžiabdić Deljković

Odgovorna osoba za firmu

Amila Đulović, Tarik Kaljanac