Mylan d.o.o.

Adresa

Kolodvorska broj 12/3

Grad

Sarajevo

Telefon

033 725 932

Fax

+387 33 725 931

Mail

jasna.moralic@viatris.com

Odgovorna osoba

Jasna Moralić, Senita Sarvan

Odgovorna osoba za firmu

Mirsada Pinjo