EWOPHARMA d.o.o.

Adresa

Rajlovačka cesta 23

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 592 140

Fax

+387 33 592 145

Mail

info@ewopharma.ba

Odgovorna osoba

Irma Bašić

Odgovorna osoba za firmu

Elma Karahodžić - Hamza