Clinres Farmacija d.o.o.

Adresa

Alipašina 29

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 61 215 514

Fax

+387 33 922 410

Mail

lejla.spahic@clinres-farmacija.com

Odgovorna osoba

Lejla Spahić

Odgovorna osoba za firmu

Dragana Gorančić, Marina Vučković