Bayer d.o.o. Sarajevo

Adresa

Trg solidarnosti 2a

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 941 600

Fax

+387 33 941 620

Mail

regulatory.bosnia@bayerhealthcare.com

Odgovorna osoba

Muzafer Šehović

Odgovorna osoba za firmu

Dženita Odžak