Arenda d.o.o. Sarajevo

Adresa

Hasana Merdžanovića bb, Vogošća

Grad

Sarajevo

Telefon

+387 33 476 217

Fax

+387 33 476 236

Mail

lejla.alajbegovic@arendapharma.com

Odgovorna osoba

Lejla Alajbegović

Odgovorna osoba za firmu

Zoran Gardašanović