AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.

Adresa

Igmanska 38, Vogošća

Grad

Sarajevo

Poštanski broj

71000

Telefon

+387 33 476 412, +387 33 580 730

Fax

+387 33 476 401

Mail

amar@amsal.ba

Odgovorna osoba

Amar Mujezin

Odgovorna osoba za firmu

Irma Sejfić