ALVOGEN PHARMA d.o.o.

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1

Grad

Sarajevo

Telefon

33295809

Fax

33295810

Mail

sabina.mujkic@zentiva.com

Odgovorna osoba

Sabina Bećirović

Odgovorna osoba za firmu

Gordan Pašalić