"METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo

Hajrudin Oruč
Adresa: 
Antuna Branka Šimića br.2a
Telefon: 
+387(0)33 661-912
+387(0)33 715-130
Broj certifikata: 
27/03-23-31922-6/13
Datum izdavanje: 
22.02.2014
Rok važenja: 
22.02.2016
Upravitelji e-mail: